ماسک

ماسک از من و دیگران محافطت می‌کند!

طبق گفته سازمان سی دی سی آمریکا ماسک ها یک مرحله اضافی برای جلوگیری از ابتلا و انتشار COVID-19 – کرونا در افراد است. ماسک ها مانعی را ایجاد می کنند که از انتشار قطرات تنفسی جلوگیری می کند. از ماسک استفاده کنید و هر روز در محیط های عمومی اقدامات پیشگیرانه انجام دهید. دست های خود را مرتبا بشووید و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید و سالم بمانید!

داروچی در عید به سفر می رود. مهلت اخرین سفارش تا 25 اسفند ماه می‌باشد.