گلوتامین

یکی دیگر از مکمل های مهم ورزشی گلوتامین است . یکی از نقشهای اصلی گلوتامین در بدن حمایت از سم زدایی با پاکسازی بدن از مقادیر بالای آمونیاک است. این ماده به عنوان یک بافر عمل کرده و آمونیاک اضافی را به سایر اسیدهای آمینه، قندهای آمینه و اوره تبدیل می کند.

انجام تقریباً یک ساعت ورزش می تواند باعث کاهش ۴۰ درصدی گلوتامین در بدن شود. همچنین می تواند باعث عملکرد ایمنی سرکوب شده شود. این تأثیر منفی روی تمرینات مقاومتی شما دارد و ممکن است منجر به سندرم تمرین بیش از حد شود.

ال-گلوتامین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. مکمل ال گلوتامین همچنین به ماهیچه های شما امکان می دهد تا کمی بیشتر فشار بیاورند، که باعث تقویت قدرت و ترمیم عضلات اسکلتی می شود.

داروچی در عید به سفر می رود. مهلت اخرین سفارش تا 25 اسفند ماه می‌باشد.