‌Whey وی و پروتئین

وقتی صحبت از ساخت و حفظ توده عضلانی می شود، پروتئین وی یکی از مهمترین و محبوب ترین مکمل های تغذیه ورزشی در جهان است.
مصرف منظم پروتئین، به رشد قابل توجه و ترمیم فیبرهای عضلانی کمک می کند.

پروتئین خاص جنسیت نیست، بدین معنی که فواید آن می تواند به زنان و مردان در سنین مختلف، انواع بدن و سطح تناسب بدن گسترش یابد.

یک فرد متوسط تقریباً هر روز به ۸/۰ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن از بدن خود نیاز دارد.
با این حال، این نیاز برای کسانی که به طور منظم در تمرینات استقامتی هستند تقریباً ۲/۱ گرم در کیلوگرم می باشد و در تمرینات قدرتی تقریباً ۲ گرم در کیلوگرم است.

داروچی در عید به سفر می رود. مهلت اخرین سفارش تا 25 اسفند ماه می‌باشد.