مناسب موهای آسیب دیده و رنگ شده

داروچی در عید به سفر می رود. مهلت اخرین سفارش تا 25 اسفند ماه می‌باشد.