دوکسی ترکس (کلسیوم دوبیسیلات) یک محافظ عروق است که  موجب کاهش نفوذ پذیری رگ های خونی می گردد و در انواع اختلالات گردش خونی محیطی از جمله رتینوپاتی دیابتی به کار می رود. نام ژنریک این دارو کلسیم دوبسیلات است که به شکل کپسول ۵۰۰ میلی گرمی تولید شده و به بازار ارائه شده است.
در مواردی همچون: رتینوپاتی دیابتی، نارسایی مزمن وریدی، فلبوستاز (تاخیر جریان خون سیاهرگی)، خیز (اِدم) عروقی و سندروم پست – ترومبوتیک توصیه می شود که از دوکسی ترکس استفاده شود. بهتر است که این دارو را همراه با وعده های غذایی مصرف کنید.

نحوه و میزان مصرف

تحت نظر و با مشورت پزشک مصرف کنید.

هشدار و احتیاط

اثری بر رانندگی و استفاده از ماشین آلات ندارد.

این دارو فروش آنلاین ندارد، جهت خرید با داروخانه تماس بگیرید.

شما می توانید راه های ارتباطی را از این صفحه پیدا کنید.