کد تخفیف های پس از خرید داروچی

کد تخفیف اول خرید داروچی: فرم نظر سنجی سفارش پس از تحویل دادن برای شما ارسال خواهد شد و پس از ثبت نظر در مورد ارسال و بسته بندی و نحوه خرید کد تخفیف برای شما نمایش داده می شود.

کد تخفیف دوم پس از یک الی دو هفته لینک نظر سنجی محصول مخصوص خرید شما برایتان ارسال خواهد شد که پس از تایید نظرتان توسط کارشناسان و بررسی آن برای کد تخفیف دوم مخصوص شما برایتان پیامک خواهد شد.

مهلت استفاده از کدهای تخفیف پس خرید داروچی

14 روز پس از خرید و 14 روز پس از ثبت نظر در مورد محصول می توانید استفاده کنید.


شرایط استفاده از کد تخفیف

از هر کد تخفیف فقط یکبار می‌توان استفاده کرد.

همزمان نمی‌توان از دو کد تخفیف استفاده کرد.

محصولاتی همچون شیر خشک و سرلاک شامل استفاده از کد تخفیف نمی‌شوند.

از کدهای تخفیف برای محصولاتی که در وب سایت تخفیف دارند، نمی‌توان استفاده کرد.